13 May 2009, ETF (Amphitheater)
starting at 16:00

Развој на J2ME апликации

Илија Трајкоски

Во оваа презентација ќе биде покажано како на еден брз начин може да се развие апликација базирана на J2ME платформата. Ќе биде демонстрирана способноста за рапиден развој користејќи го визуелниот едитор на NetBeans. Kako демо ќе искористам сопствена апликација изработена користејќи ја оваа платформа за развој на мобилни уреди.робува да ги реши, како ги решава и за кои намени може да се искористи.

About the speaker

About Ilija

Вовед во Android

Пеце Милошев

Во оваа презентација ќе биде даден вовед во Android платформата. После основниот вовед ќе биде направена споредба со останатите мобилни платформи, задржувајќи се поспецифично на Android vs. IPhone споредбата. Потоа ќе биде објаснета основната архитектура, развојната околина, SDK-to i основите градбени елементи и начини за изработка на апликација во врз оваа платформа.

About the speaker

About Pece

How to post on jug.mk

Organized events

2023

Tech session #27

24 October 2023, Netaville

Tech session #26

26 September 2023, Netaville

Tech session #25

10 February 2023, Netaville

Tech session #24

30 January 2023, Netaville

2019

JavaSkop 2019

30 March 2019, Cineplexx, Skopje City Mall, Halls 5 & 6

2018

Tech session #23

11 May 2018, FINKI Amphitheatre

JavaSkop 2018

31 March 2018, Cineplexx, Skopje City Mall, Halls 5 & 6

Tech session #22

30 January 2018, FINKI Small Amphitheatre

2017

Tech session #21

09 November 2017, FINKI Small Amphitheatre

JavaSkop 2017

11 March 2017, Cineplexx, Skopje City Mall, Halls 5 & 6

Tech session #20

25 January 2017, FINKI Small Amphitheatre

2016

Tech session #19

20 October 2016, FINKI Small Amphitheatre

2015

JavaSkop 2015

13 December 2015, Cineplexx, Skopje City Mall, Halls 5 & 6

Tech session #18

04 November 2015, FINKI Small Amphitheatre

Tech talk by Endava #2

24 September 2015, Endava Offices, top floor

Tech talk by Endava

21 July 2015, Endava Offices, top floor

Tech session #17

25 March 2015, Broz Cafe (1-st) floor

2014

Java Day #4

22 November 2014, Cineplexx, Skopje city mall

Tech Session #16

30 September 2014, Club of Journalists (Клуб на новинари)

Tech Session #15

19 June 2014, PMF Building

Tech Session #14

26 February 2014, Club of Journalists (Клуб на новинари)

2013

Java Day #3

22 December 2013, Cineplexx, Skopje city mall

Tech Session #13

02 October 2013, FINKI

Java Day #2

23 February 2013, Skopje Fair

2012

Tech Session #12

06 June 2012, PMF Building

Tech Session #11

08 February 2012, FINKI

2011

10 years Eclipse Birthday Party

23 November 2011, Cafe Opera

Tech Session #10

05 October 2011, Club of Journalists (Клуб на новинари)

Java 7 Macedonia

20 July 2011, Skopje Fair Business Hall

Tech Session #9

20 April 2011, FEIT (Conference hall)

2010

Java Day #1

18 December 2010, EU Info Center

Tech Session #8

03 March 2010, FEIT (Conference hall)

2009

Tech Session #7

15 July 2009, FEIT (Conference hall)

Tech Session #6

17 June 2009, FEIT (211)

Tech Session #5

13 May 2009, ETF (Amphitheater)

Tech Session #4

08 April 2009, ETF (Amphitheater)

Tech Session #3

04 March 2009, ETF (Amphitheater)

Tech Session #2

26 January 2009, ETF (Conference hall)

2008

Tech Session #1

24 December 2008, ETF (Conference hall)

Sponsors

Supporters

Fork me on GitHub